Áo mưa Phương tiện – Trơn loại 1

Áo mưa Phương tiện – Trơn loại 1