Áo mưa Phương tiện – Bi nhỏ loại 2

Áo mưa Phương tiện – Bi nhỏ loại 2