Áo mưa Phương tiện – Bi lớn loại 1

Áo mưa Phương tiện – Bi lớn loại 1